หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ
วีดีโอ

เด็กสนุกสนานกัน ก่อนกลับบ้าน
เด็กสนุกสนานกัน ก่อนกลับบ้าน  ...
2024-04-03 10:51:31
งานปัจฉิมนิเทศ ป.6 ปีการศึกษา 2566 “กีฬาครูสู้เด็ก แชร์บอลหญิง”
งานปัจฉิมนิเทศ ป.6 ปีการศึกษา 2566  “กีฬาครูสู้เด็ก แชร์บอลหญิง”  โรงเรียนสาธิ ...
2024-03-15 19:47:03
“กีฬาครูสู้เด็ก ฟุตซอล”
งานปัจฉิมนิเทศ ป.6 ปีการศึกษา 2566  “กีฬาครูสู้เด็ก ฟุตซอล” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ...
2024-03-15 19:41:52
านปัจฉิมนิเทศ ป.6 ปีการศึกษา 2566 “กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
งานปัจฉิมนิเทศ ป.6 ปีการศึกษา 2566  “กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ...
2024-03-15 19:38:24
วันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ กล่าวเปิดงาน
กลุ่มสาระต่างประเทศ (ภาษาจีน) จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2567  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจาร ...
2024-02-11 09:21:34
Chompaphob Techaapornkul Grade 3 received an honorable mention award
ขอแสดงความยินดี   เด็กชายชมน์ปภพ เตชะอาภรณ์กุล  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  รับรางวัลชมเชย ...
2024-02-11 08:56:48
กิจกรรมสันทนาการ
กิจกรรมสันทนาการ ...
2024-02-06 06:45:09
ทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกันอย่างพี่น้อง สนุกสนานกัน และความรู้ต่างๆ หาซื้อไม่ได้จริงๆ
ทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกันอย่างพี่น้อง สนุกสนานกัน และความรู้ต่างๆ หาซื้อไม่ได้จริงๆ  ...
2024-02-06 06:33:59
การเรียนรู้​กิจกรรมฐานต่างๆ
การเรียนรู้กิจกรรมฐานต่างๆ ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญของโรงเรียนสาธิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ...
2024-02-05 17:15:15
ข่าวย้อนหลัง