หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ
วีดีโอ

กีฬาสี ฟุตบอล รุ่น ป.4-6 รอบคัดเลือก
กีฬาจัตวาสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2565 ฟุตบอล รุ่น ป.4-6 รอบคัดเลือก ...
2022-11-21 18:38:51
"เล่นเท่ อย่างไทย"
การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย "เล่นเท่ อย่างไทย" นักเรียนชั้นประถมศึกษา 4 โรงเรียนสาธิตมห ...
2022-11-04 18:28:58
การเรียนการสอนชุมนุม เสริมศักยภาพนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาจารย์ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์
การเรียนการสอนชุมนุม โรบอท เสริมศักยภาพนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   &nbs ...
2022-10-12 12:13:10
ผลงานการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โปรแกรมmBlock
ผลงานการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โปรแกรม mBlock codeการสร้างสี่เหลื่ยม วงก ...
2022-09-14 20:17:04
การเรียนการสอนวิชาดนตรี ขับร้องเพลง Wellerman , เพลง Old Town Road , เพลง My worst และ เพลง Rick Roll!
การเรียนการสอนวิชาดนตรี ขับร้องเพลง  Wellerman , เพลง Old Town Road  , เพลง My worst และ เ ...
2022-09-11 06:43:09
เด็กชายวิณ วิเศษศักดิ์
เด็กชายวิณ  วิเศษศักดิ์ดี นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ...
2022-09-10 21:32:39
RSU Fai- Fah by ttb
ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุธิมา  นากสุก นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้ ...
2022-09-06 09:25:37
การเรียนการสอนวิชาดนตรี ได้รับการฝึกซ้อมกีต้าร์
การเรียนการสอนวิชาดนตรี ได้รับการฝึกซ้อมกีต้าร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565& ...
2022-09-04 15:46:06
Love Song Mae Tao Fah
เด็กชาย ชมน์ปภพ  เตชะอาภรณ์กุล นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาป ...
2022-08-08 23:13:17
ข่าวย้อนหลัง