หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ
วีดีโอ

หลังการแสดงละคร..เต้นเพลง โอมจงรวย เทพ 3 ต
กิจกรรมนักเรียนหลังการแสดงละคร..เต้นเพลง โอมจงรวย เทพ 3 ตา กันอย่างสนุกสนาน ...
2023-07-27 19:14:17
หลังการแสดงละครเสร็จ เต้นเพลง โอมจงรวย เทพ 3 ตา
กิจกรรมนักเรียนเต้นกันมันส์...หลังการแสดงละครเสร็จ เต้นเพลง โอมจงรวย เทพ 3 ตา กันอย่างสนุกสนาน ...
2023-07-26 19:51:04
การแสดงการอ่านทำนองเสนาะหมู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2566  การแสดงการอ่านทำนองเสนาะหมู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ...
2023-07-26 19:45:58
หน่วยที่ 1 Miracle of my body "Short movie about my body"
                       นักเรียนชั้นประถม ...
2023-07-17 18:13:56
ลูกเสือ-เนตรนารี สำรองและสามัญทบทวนคำปฏิญาณ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ...
2023-06-30 19:42:27
พรรคที่ 5 เด็กหญิงพิมพ์ชนก งามพุฒิพงศ์ (พี่เมโลดี้)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเลือกตั้งประธานและคณะกรมมการนักเรียน ปีการศึกษา 2 ...
2023-06-29 20:25:37
พรรคที่ 4 เด็กหญิงศุภิสรา สังข์สาคร (พี่ของขวัญ)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเลือกตั้งประธานและคณะกรมมการนักเรียน ปีการศึ ...
2023-06-29 20:20:38
พรรคที่ 3 เด็กชาย ชยุตพล มงคลสรรพชัย (พี่ภูมิ)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเลือกตั้งประธานและคณะกรมมการนักเรียน ปีการศึ ...
2023-06-29 20:15:21
เด็กหญิงธันยพร เสาวมล (พี่บันนี่)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเลือกตั้งประธานและคณะกรมมการนักเรียน ปีการศึ ...
2023-06-29 20:07:08
ข่าวย้อนหลัง