หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ
วีดีโอ

การวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ Merry Christmas
การวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ Merry Christmas  วาดโดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2021-12-17 11:30:50
Road map Science & Technology Department
ท่านสามารถกดลิงค์ด้านล่าง (ล่าง) เพื่อชม Road Map ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีRoa ...
2021-11-23 16:06:43
“เรื่องเล่าชาวประถมสาธิต สวนสุนันทา”
 กลับมาอีกครั้งกับรายการ               “เรื่องเล่าชาวป ...
2021-11-17 19:42:15
Loy Krathong Day '21
ผลงานนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ กิจกรรมวาดภาพระบายสีวันลอยกระทง โดยอาจารน์พิชัย น ...
2021-11-12 08:30:28
วิทยาการคำนวณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยโปรแกรม Scra ...
2021-09-27 17:09:35
การสอนในรูปแบบออนไลน์ วิชาคณิตศาตร์
การสอนในรูปแบบออนไลน์  Google Classroom ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่๑ /๒๕๖๔ วิช ...
2021-09-25 14:55:24
Art class work Grade 6 students
ผลงานการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  /๒๕๖๔ วิชาศิลปะ "จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ...
2021-09-11 01:24:06
การสร้างสรรค์และศิลปะในการนำเสนอผลงาน Life cycle of Animals Model ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
">การสร้างสรรค์และศิลปะในการนำเสนอผลงาน Life cycle of Animals Model ของนักเรียนชั้นประถมศึกษ ...
2021-09-07 15:15:30
The ways to solve air
The ways to solve air pollution problem (Campaign banner) Learning outcome: Realize the importance o ...
2021-03-15 13:11:27
“เรื่องเล่าชาวประถมสาธิต สวนสุนันทา”
 กลับมาอีกครั้งกับรายการ              “เรื่องเล่าชาวปร ...
2021-11-17 19:34:33
ข่าวย้อนหลัง