หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ
วีดีโอ

เด็กชายชัชพงศ์ ดาราพงศ์สถาพร (พี่ริว)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเลือกตั้งประธานและคณะกรมมการนักเรียน ปีการศึ ...
2023-06-29 20:01:02
การเรียนเสริมวิชาการ ชุมนุม Robot
การเรียนเสริมวิชาการ ชุมนุม Robot  1/2566 ...
2023-05-30 21:26:15
Bangkok giants taekwondo open 2023
ขอแสดงความยินดี  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดประสบการณ์การแข่งขันด้านก ...
2023-05-28 11:30:00
เด็กหญิงสิรินาถ อารีรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ ท่องบทอาขยาน กาดำ
เด็กหญิงสิรินาถ อารีรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑  ท่องบทอาขยาน กาดำ  ในหนังสือเรี ...
2023-05-27 20:55:36
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ 06.30 - 07.30 น.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในช่วงเช้า 07.00-07.40 น. ทุก ...
2023-05-27 21:04:11
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในช่วงเช้า 06.30 - 07.30 น.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในช่วงเช้า  07.00-07.40 ...
2023-05-27 21:04:31
เด็กชาย กันตพล ใจบุญ
ขอแสดงความยินดี นักเรียนเด็กชาย กันตพล ใจบุญ มีความมานะ อดทนการฝึกฝน ในการเรียนเทควันโดรับ สายด ...
2023-05-04 12:14:36
กิจกรรม Little swimmer ใน Demonstration school SSRU Summer camp'66
กิจกรรม Little swimmer ใน Demonstration school SSRU Summer camp'66         & ...
2023-04-19 06:43:13
ในการนำเสนองานวิจัยระดับประเทศ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ในการนำเสนองานวิจัยระดับประเทศIC ...
2023-04-19 05:59:29
กิจกรรม Happy IT Demonstration school SSRU Summer camp
กิจกรรม Happy IT  Demonstration school SSRU Summer camp  กิจกรรมเรียนรู้การใช้ Microsoft W ...
2023-04-14 04:47:36
ข่าวย้อนหลัง