หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามาลินีนพดาราฯ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิภานภดลฯ
วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพ ...
2019-01-14 14:20:07
มอบรางวัลให้กับนักเรียน จำนวน 230 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสีวันคริสต์มาส
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช ...
2019-01-14 14:29:25
นิทรรศการผลงานศิลปะของนักเรียน ชั้น ป.1 - 6 หัวข้อ " คริสต์มาสของฉัน " จำนวน 230 ผลงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี ในหั ...
2019-01-14 14:34:19
งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์
งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัม ...
2019-01-14 14:35:36
งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์
งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัม ...
2019-01-14 14:38:19
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬายิงธนู
กีฬายิงธนูวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมถ์พระเจ้าวรว ...
2019-01-14 14:39:05
สวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
สวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ     กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒ ...
2019-01-14 14:41:15
รับเข็มตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน...เชิดชูมารยาทไทย+ไหว้สวย
รับเข็มตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อเชิดชูมารยาทไทย+ไหว้สวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใ ...
2019-01-14 14:44:30
โครงการ D.A.R.E.
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E.)โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรา ...
2019-01-14 14:45:18
รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
เกียรติบัตรการเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ             &nb ...
2019-01-14 14:46:04
ข่าวย้อนหลัง