หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

Phattharawadee Sermsrisuwa
ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงภัทรวดี  เสริมศรีสุวรรณ (น้องมินนี่)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2นักเร ...
2022-12-12 21:49:21
การแข่งขันว่ายน้ำจังหวัดสมุทรสาคร “SAMUTSAKHON OPEN 2022”
ขอแสดงความยินดี นายเตชินท์ ณ ระนอง ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรา ...
2022-12-12 15:45:30
เด็กชายวริทธิ์ อึ้งจงเจตน์ ชั้น ป.6/1
ขอแสดงความยินดี เด็กชายวริทธิ์  อึ้งจงเจตน์ ชั้น ชั้นประถมศึกาษาปีที่ 6/1 นักเรียนโรงเรียน ...
2022-12-12 15:44:25
การแข่งขันสอบทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
ขอแสดงความยินดี เด็กชายจิรัฏฐ์ จารุพงษ์สกุล  (น้องตฤณ) ชั้นประถมศึกาษาปีที่ 6/1นักเรียนโรงเรียน ...
2022-12-12 15:43:46
การแข่งขัน เปตอง ชาย/หญิง ระดับ ป.1-3 รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ประถม) จัดกิจกรรม "กีฬาจัตวาสามัคคี ประจำปีการศึกษา 25 ...
2022-12-10 18:06:21
การแข่งขัน เปตอง ชาย/หญิง ระดับ ป.4-6 รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ประถม) จัดกิจกรรม "กีฬาจัตวาสามัคคี ประจำปีการศึกษา 25 ...
2022-12-10 18:01:26
การแข่งขันเปตองชาย/หญิง ระดับชั้น ป.1 - 3 ชิงเหรียญทองแดง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ประถม) จัดกิจกรรม  "กีฬาจัตวาสามัคคี ประจำปีการศึ ...
2022-12-10 17:52:27
การแข่งขันเปตองชาย/หญิง ระดับชั้น ป.4 - 6 รอบคัดเลือก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ประถม) จัดกิจกรรม "กีฬาจัตวาสามัคคี ประจำปีการศึกษา 25 ...
2022-12-10 17:44:02
การแข่งขันเปตองชาย ระดับชั้น ป.4 - 6 รอบคัดเลือก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ประถม) จัดกิจกรรม "กีฬาจัตวาสามัคคี ประจำปีการศึก ...
2022-12-06 17:17:16
ผลการแข่งขันเปตองชาย-หญิง ระดับชั้น ป.1 - 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ประถม) จัดกิจกรรม "กีฬาจัตวาสามัคคี ประจำปีการศึกษา 25 ...
2022-12-06 18:39:11
ข่าวย้อนหลัง