หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลสอบ HSK1 รอบเดือนตุลาคม 2565
恭喜!! 恭喜!! 恭喜!!  ขอแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบ HSK ...
2022-11-16 14:49:42
ผลสอบ HSK2 รอบเดือนตุลาคม 2565 คะแนนเต็ม 200 คะแนน
恭喜!! 恭喜!! 恭喜!!  ขอแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบ HSK2 ...
2022-11-16 14:39:57
นิทรรศการภาพวาดประเพณีลอยกระทง
นิทรรศการภาพวาดประเพณีลอยกระทง           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดก ...
2022-11-08 22:14:24
จัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
8 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมสืบสานงาน ...
2022-11-08 21:59:37
JUST WANNA PEN FAN YOU DAI BOR - สิงโต นำโชค
เด็กหญิง พริมประกาย  ตันธรรมเจริญ (น้องฟ้า)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2  โรงเรียนสาธิตมห ...
2022-11-07 11:57:02
Show Shark- Bonnadol Feat IIVY B
เด็กชายชมน์ปภพ  เตชะอาภรณ์กุล  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภั ...
2022-11-07 11:50:23
กิจกรรมประกวดวาดภาพ “จิตอาสา”
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมประกวดวาดภาพ “จิตอาสา” จัดโดย คณะกร ...
2022-11-06 18:50:11
ร่วมแสดงเปียโน งานคอนเสิร์ตสำคัญแห่งปี
เด็กชาย อาชวิน  มุ่งมานะกิจ    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1  ร่วมแสดงเปียโน งานค ...
2022-11-06 18:34:28
ตีกลองโชว์และร้องเพลง
เด็กชาย ชมน์ปภพ  เตชะอาภรณ์กุล  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2  ร่วมงานคอนเสิร์ตสำคัญแห่งปี ...
2022-11-06 18:42:14
เด็กชายศิริปกรณ์ ศิริธนะวุฒิชัย แข่งขันเทควันโดนานาชาติคว้าเหรียญเงิน
Congratulations !! เด็กชาย ศิริปกรณ์ ศิริธนะวุฒิชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ได้เข้ ...
2022-11-06 14:02:36
ข่าวย้อนหลัง