หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

We prepare because we care.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา โดยงานงานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหาร ได้ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อใ ...
2022-06-25 21:02:15
Phra Aphai Mani
24 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ จัดกิจกรรม วาดภาพระบายสี ในหัวข้อ " พระอภัยมณี & ...
2022-06-24 18:33:30
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ลงสมัครสอบHSK ครั้งที่ 123 วัน ...
2022-06-18 20:45:26
จัดพิธีไหว้ครู และต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม) จัดพิธีไหว้ครู และต้อน ...
2022-06-13 06:23:28
เด็กหญิงจันทร์ชนก บุนนาค นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เป็นกำลังใจนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ในการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ปร ...
2022-06-12 15:01:16
ปรับพื้นที่บริเวณห้องประชุม โรงอาหาร สวยสะอาดตา และสุขภัณฑ์บริเวรห้องน้ำน้กเรียน
วันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕  ฝ่ายอาคารสถานที่  ปรับพื้นที่บริเวณห้องประชุม โรงอาหาร สวยสะอา ...
2022-06-12 13:32:19
ต้อนรับนักเรียนปีการศึกษา 2565
Welcome students for the academic year 2022 ...
2022-06-12 09:18:35
จัดพิธีไหว้ครู และต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม) จัดพิธีไหว้ครู และต้อน ...
2022-06-09 21:39:52
การเรียนการสอนชุมนุมเสริมวิชาการของนักเรียน เรียนรู้โปรแกรมNXT
การเรียนการสอนชุมนุมเสริมวิชาการของนักเรียน เรียนรู้โปรแกรมNXT และหุ่นยนต์กัน.. โดยอาจารย์ศิริลักษณ์ ...
2022-06-09 21:36:45
TERMINAL 21 BADMINTON CHAMPIONSHIP 2022
นักเรียนสาธิตฯ คว้าถ้วยรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภท "หญิงเดี่ยว" และ "หญิงคู่" แบดม ...
2022-06-09 21:32:20
ข่าวย้อนหลัง