หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การถัดกุญแจแมลงปอ
Your browser does not support HTML5 video.การเรียนการสอนการงานอาชีพ โดยอาจารย์สลักจิตต์ สุขสอาด สอนก ...
2019-08-22 09:17:47
"รางวัลเหรียญทอง" เปียโนในงาน MUSIC LEARNING FEST#6, BANGKOK 2019
คณะอาจารย์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาธิตฯ สร้างชื่อเสียงในการคว้ารางวัล เหรียญทอง" ในประเภทเปี ...
2019-08-16 15:06:56
กิจกรรมฯบูรณาการ ป.๑ : My monster
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2562 วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2 เรื่อง My monsterCr. Science ...
2019-08-16 21:09:26
เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง 2562
เชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง แสดงความจำนงได้ที่อาจารย์ประจำชั้นของท่านได้ ...
2019-08-16 14:04:33
โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งของเดือนสิงหาคม
วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์ฯ มีรองศาสตราจารย์ ดร ...
2019-08-16 14:04:47
กีฬาจัตวาสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภั ...
2019-08-02 20:14:14
Air Force Junior Badminton Championships 2019
นักเรียนสาธิตฯ คว้ารางวัล ในกีฬานักเรียน????????ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ๒๕๖๒ทีมแบดมินตันโรงเรียน ...
2019-07-24 21:05:56
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ประถม)โครงการอาหารกลางวันได้รับการรับรองด้านโภชนาการ และควา ...
2019-07-18 21:14:30
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยรองศาสตราจารย์ ...
2019-07-18 10:27:44
ข่าวย้อนหลัง