หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประกวดวาดภาพสด ระดับประเทศ ครั้งที่ 21
วันที่ 17 ธ.ค. 65 เทศบาลเมืองศรีราชา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ ...
2022-12-19 19:54:34
Have fun...who loses, who wins' with the Scratch program
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565   รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มอบหมาย ผ ...
2022-12-19 19:49:29
คว้าเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษา ตอนต้น
ขอแสดงความยินดี ด.ช.คณาธิป เทพวรชัย (น้องที) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทย ...
2022-12-19 19:44:39
การแข่งขันแบดมินตันรายการ Web Junior No Rank Final Badminton Tournament 2022
เด็กชายพิชยพล  พิพัฒธนบดี (น้องซินเทียร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหา ...
2022-12-19 19:40:15
เข้ารับโล่และเกียรติบัตร ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖
ขอแสดงความยินดี นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เด็กหญิงประภามาศ  ณ พัทล ...
2022-12-14 19:33:17
โครงการบริการวิชาการ เพิ่มองค์ความรู้ “สนุกกัน..ใครแพ้ใครชนะ”
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการ เพิ่มองค์ความรู้  “สนุกก ...
2022-12-14 19:27:30
ติดลำดับที่ 15 เข้ารอบ รองชนะเลิศ
ALTV  ประกาศผล 100 โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ติด ...
2022-12-14 19:20:15
Christmas exhibitions at Suan Sunandha 2022
Christmas exhibitions at Suan Sunandha           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศ ...
2022-12-13 20:31:41
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบเพิ่มเติม)
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 .pdfตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึง 3 มีนาคม ...
2022-12-13 20:23:18
Tuesday, December 13, 2022 Assoc.Prof.Dr.Somkiat Korbuakaew, School
Tuesday, December 13, 2022  Assoc.Prof.Dr.Somkiat Korbuakaew, Schooldirector, visited and   ...
2022-12-13 20:15:53
ข่าวย้อนหลัง