หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผู้ประกอบการโครงการอาหารกลางวัน
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คุณสุจินดา นุ่มเจริญ ผู้ประกอบการโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสาธิตมห ...
2021-11-22 10:10:27
พัฒนาผู้เรียน มุ่งเน้นการพัฒนาด้านภาษา การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน มุ่งเน้นการพัฒนาด้านภาษ ...
2021-11-19 10:55:55
“เรื่องเล่าชาวประถมสาธิต สวนสุนันทา”
 กลับมาอีกครั้งกับรายการ               “เรื่องเล่าชาวป ...
2021-11-17 19:42:15
ฝ่ายอาคารสถานที่ได้ดำเนินการควบคุมการฉีดยาพ่นกำจัดแมลง
เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564  เวลา 17.00 น.  ฝ่ายอาคารสถานที่ได้ดำเนินการควบคุมการฉ ...
2021-11-16 19:46:21
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินวัดความพร้อมและสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินวัดความพร้อมและสัมภาษณ์-ชั้น-ป.1-ปี-2565.pdfประกาศโรงเรียนส ...
2021-11-16 07:58:02
THE 23 RD ANNUAL 2020 PEACE PALS INTERNATIONAL ART EXHIBITION AND AWARDS
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่ชน ...
2021-11-14 09:48:47
Loy Krathong Day '21
ผลงานนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ กิจกรรมวาดภาพระบายสีวันลอยกระทง โดยอาจารน์พิชัย น ...
2021-11-12 08:30:28
แจกเอกสารผลการเรียน เทอม 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2564  ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังอยู่ในช่วงเฝ้า ...
2021-11-05 23:13:45
ข่าวย้อนหลัง