หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

วิชาวิทยาการคำนวณ เรื่องการออกแบบ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรียนวิชาวิทยาการ ...
2022-01-31 23:57:15
โครงการแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ระดับชาติ 2021
โครงการแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ระดับชาติ 2021 ร่วมแสดงความยินดีและส่งแรงเชียร์ในการเข้ารอบชิงชนะ ...
2022-01-31 23:50:26
โครงการเพิ่มองค์ความรู้“ห้องเรียนหรรษา”
ในวันที่ ๒๐ และ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕  จัดโครงการเพิ่มองค์ความรู้“ห้องเรียนหรรษา”  ใน ...
2022-01-31 23:43:53
ฝ่ายอาคารสถานที่ ปรับปรุงบริเวณอาคาร ๑๒ ชั้น ๑ และโรงอาหาร สนามเด็กเล่น
ฝ่ายอาคารสถานที่ ปรับปรุงบริเวณอาคาร ๑๒ ชั้น ๑ และโรงอาหาร  สนามเด็กเล่น  นำทีมฝ่ายบริหารฯ ...
2022-01-27 12:39:14
งานประกาศเกียรติคุณรางวัลคุณค่าแห่งบุคคล กินรีทอง มหาชน ด.ช.ภัทราวุธ มีสมบูรณ์พูนสุข (น้องเอี๊ยง)
งานประกาศเกียรติคุณรางวัลคุณค่าแห่งบุคคล กินรีทอง มหาชน ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๕   ในวันอาทิตย์ท ...
2022-01-23 23:30:38
โครงการบริการวิชาการ เพิ่มองค์ความรู้"ห้องเรียนหรรษา'
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดโครงการบริการวิชาการ เพิ่มองค์ความรู้"ห้องเรียนหรรษา ...
2022-01-23 23:25:26
เด็กชาย พิชญุตม์ เมืองคำ (พี่นะโม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กชาย พิชญุตม์  เมืองคำ  (พี่นะโม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียสาธิตมหาวิทยาลัยรา ...
2022-02-16 19:44:30
เด็กชาย พิชญุตม์ เมืองคำ (พี่นะโม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กชาย พิชญุตม์  เมืองคำ  (พี่นะโม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ร้องเพลงหวานดุจน้ำผึ้ง 甜 ...
2022-01-23 01:13:03
เด็กหญิง ปทิตตา สงวนดี น้องเอญ่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เด็กหญิง ปทิตตา  สงวนดี  น้องเอญ่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ร้องเพลงจีน ด ...
2022-02-16 19:46:29
เด็กหญิง ธีริศรา มาเกิด (น้องคุนหมิง)
เด็กหญิง ธีริศรา  มาเกิด (น้องคุนหมิง)  ชั้นประถมศึกษปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภั ...
2022-01-23 00:51:10
ข่าวย้อนหลัง