หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

Froge Are Green 2021 Kid's Art Contest ในหัวข้อ "A Healthy Planet Earth "
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิ Frogs Are Green ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศผลการแข่งขันประกวดวาด ...
2022-02-07 15:59:56
Lampang Archery Open Championship 2022
ร่วมแสดงความยินดีกับความมุ่งมั่น  เด็กชาย ศุภศิษย์ เดชะไกศยะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โร ...
2022-02-07 16:08:48
เรื่องการออกแบบ ด้วยโปรแกรม ICOGRAMS
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรียนวิชาวิทยาการ ...
2022-02-01 00:04:53
วิชาวิทยาการคำนวณ เรื่องการออกแบบ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรียนวิชาวิทยาการ ...
2022-01-31 23:57:15
โครงการแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ระดับชาติ 2021
โครงการแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ระดับชาติ 2021 ร่วมแสดงความยินดีและส่งแรงเชียร์ในการเข้ารอบชิงชนะ ...
2022-01-31 23:50:26
โครงการเพิ่มองค์ความรู้“ห้องเรียนหรรษา”
ในวันที่ ๒๐ และ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕  จัดโครงการเพิ่มองค์ความรู้“ห้องเรียนหรรษา”  ใน ...
2022-01-31 23:43:53
ฝ่ายอาคารสถานที่ ปรับปรุงบริเวณอาคาร ๑๒ ชั้น ๑ และโรงอาหาร สนามเด็กเล่น
ฝ่ายอาคารสถานที่ ปรับปรุงบริเวณอาคาร ๑๒ ชั้น ๑ และโรงอาหาร  สนามเด็กเล่น  นำทีมฝ่ายบริหารฯ ...
2022-01-27 12:39:14
งานประกาศเกียรติคุณรางวัลคุณค่าแห่งบุคคล กินรีทอง มหาชน ด.ช.ภัทราวุธ มีสมบูรณ์พูนสุข (น้องเอี๊ยง)
งานประกาศเกียรติคุณรางวัลคุณค่าแห่งบุคคล กินรีทอง มหาชน ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๕   ในวันอาทิตย์ท ...
2022-01-23 23:30:38
โครงการบริการวิชาการ เพิ่มองค์ความรู้"ห้องเรียนหรรษา'
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดโครงการบริการวิชาการ เพิ่มองค์ความรู้"ห้องเรียนหรรษา ...
2022-01-23 23:25:26
เด็กชาย พิชญุตม์ เมืองคำ (พี่นะโม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กชาย พิชญุตม์  เมืองคำ  (พี่นะโม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียสาธิตมหาวิทยาลัยรา ...
2022-02-16 19:44:30
ข่าวย้อนหลัง