หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อุโมงค์ในสวนสุนันทา
อุโมงค์ในสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-11-09 15:49:22

งาน ๘๐ ปี สวนสุนันทา กับอุโมงค์ที่เป็นตำนาน และเป็นสัญลักษณ์คู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภายในประกอบด้วยนิทรรศการภาพประวัติความเป็นมาของสวนสุนันทา การจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยรัชกาลที่ ๕ 

นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า และมีความหมายต่อประวัติศาสตร์ชาติไทย