หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจกเอกสารผลการเรียน เทอม 1 ปีการศึกษา 2564
แจกเอกสารผลการเรียน เทอม 1 ปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-05 23:13:45

วันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2564  ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงสุด  คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมแรงร่วมใจกัน แจกเอกสารผลการเรียน เทอม 1 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โดยวิธี  GET & GO