หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการกิจกรรมส่งต่อเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและวิเคราะห์ข้อมูลจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565
โครงการกิจกรรมส่งต่อเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและวิเคราะห์ข้อมูลจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-17 08:07:13

13-15 มีนาคม 2566  คณะผู้บริหาร อาจารย์  โรงเรียนสาธิต

โครงการกิจกรรมส่งต่อเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและวิเคราะห์ข้อมูลจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565