หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมผจญภัยในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตอน “ต้นไม้ในรั้ววังสุนันทา”
กิจกรรมผจญภัยในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตอน “ต้นไม้ในรั้ววังสุนันทา”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-08-31 04:36:15

“Plants around school” Adventure activity

     กิจกรรมผจญภัยในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตอน “ต้นไม้ในรั้ววังสุนันทา” ให้เหล่าบรรดานักสำรวจน้อย ๆ ได้ลงพื้นที่จริงเก็บข้อมูลผ่านการสังเกตลักษณะความแตกต่างของลำต้นพืช 3 ชนิด 3 ฐานผจญภัยที่อาจารย์ณฐพล อยู่เป็นสุข จากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รังสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้นี้ขึ้น งานนี้เด็ก ๆ ทั้งตื่นเต้น ได้ความรู้ เป็นการเรียนรู้นอกชั้นเรียนที่กระตุ้นแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ดีมาก ๆ