หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > มอบเข็มให้กับประธานนักเรียนคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
มอบเข็มให้กับประธานนักเรียนคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-27 22:23:35

25 กรกฎาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ มอบเข็มให้กับประธานนักเรียนคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565