หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การจัดโครงการกิจกรรมตามความสนใจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
การจัดโครงการกิจกรรมตามความสนใจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-19 21:25:49

ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การจัดโครงการกิจกรรมตามความสนใจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เวลา 15.30 ถึง 16.30 น.)

เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม สิ้นสุด 15 กันยายน 2566 ท่านใดสนใจกรุณากรอกใบสมัคร  พร้อมชำระเงิน นำส่งอาจารย์ประจำชั้น