หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > International Environmental Poetry & Art Contest
International Environmental Poetry & Art Contest

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-20 19:32:23

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ผศ. ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ในรายการ International Environmental Poetry & Art Contest จัดโดย มูลนิธิ River of Words  ประเทศสหรัฐอเมริกา  จำนวน 73 คน  ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอน