หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-18 18:34:25

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ นำโดย อาจารย์พิชัย นิยมธรรม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมผลงานทางด้านศิลปะ ได้นำผลงานที่ผ่านการคัดเลือกดีเด่นของนักเรียน ส่งเสริมการวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ " วิทยาศาสตร์ที่นักเรียนรู้จัก " ได้จัดนิทรรศการผลงานศิลปะของนักเรียนระดับชั้น ป.2 - 6 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร 16 บริเวรหน้าเสาธงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา