หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาคารสถานที่ ได้ทำการปรับปูพื้นห้องนาฏศิลป์
อาคารสถานที่ ได้ทำการปรับปูพื้นห้องนาฏศิลป์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-04-25 21:23:34

ต้อนรับปีการศึกษา 2566  ฝ่ายบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มอบหมายงานอาคารสถานที่ ได้ทำการปรับปูพื้นห้องนาฏศิลป์  ชั้น 2 อาคาร 16 เป็นที่เรียบร้อยสวยงาม น่าเข้าเรียนมาก