หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 14:18:20

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติกอบัวแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้ อาจารย์พิชัย  นิยมธรรม นำนักเรียน และ อาจารย์ เข้ารับเกียรติบัตร จาก ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำเดือนธันวาคมณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้น 5 อาคาร 31ประเภทรายการแข่งขันประเภทต่างๆ ที่ทำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา