หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-25 21:31:56

ขอแสดงความยินดี กับ

เด็กชายเด็กชายภูมิพัฒน์  โชคชูวรนิติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภถฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลจากโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ เหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ออนไลน์ ด้วยคะแนน 139 คะแนน เต็ม 150 คะแนน  และ รางวัลเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษออนไลน์  ด้วยคะแนน 165 คะแนน เต็ม 200คะแนน