หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > มอบโล่เกียรติบัตรและเงินรางวัล ครูและบุคลากรการศึกษาดีเด่น 2566
มอบโล่เกียรติบัตรและเงินรางวัล ครูและบุคลากรการศึกษาดีเด่น 2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-01-16 13:30:55

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567  พลตรีหญิงปาณฑรา  มีนะกนิษฐ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มอบโล่เกียรติบัตรและเงินรางวัล ครูและบุคลากรการศึกษาดีเด่น ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2566 ซึ่งได้แก่ อาจารย์ชูฉกาจ ชูเลิศ และ อาจารย์ ดร.ภัทรา อุ่นทินกร  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่บุคลากรของโรงเรียน