หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การแข่งขันกีฬาแบดมินตันนักเรียน
การแข่งขันกีฬาแบดมินตันนักเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-07-02 10:16:21

วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ  โดยรองศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว 

ผู้อำนวยการโรงเรียน การนี้มีคณะผู้บริหารร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาแบดมินตัน 

รางวัลรองชนะเลิศ กรมพลศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ในการแข่งขันกีฬาแบดมินตันนักเรียน ส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ในระดับชั้นประถมศึกษา แข่งขันระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ทีมแบดมินตันประถมสาธิตสวนสุนันทา ทีอายุ ๑๑ ปีทั้งทีม สามารถสร้างผลงานอีกครั้ง 

โดยเข้าชิงชนะเลิศ กับรุ่นพี่ ในช่วงอายุ ๑๒ ปีเต็ม ได้รับรางวัลมา ๒ ประเภทคือ

ประเภททีมหญิง ๑๒ปี ได้รองชนะเลิศ โดยชิงชัย ทั้งหมด ๕ รายการ คือ หญิงเดี่ยว ๓ ครั้ง หญิงคู่ ๒ ครั้ง

 * ชนะ ทีมสาธิตประสานมิตร ๕:๐ เกม       * แพ้  แชมป์เก่า ทีมราชินีบน ๓:๒ เกม

นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่เข้าแข่งขันคือ

- ด.ญ.ประณยา  วงค์ตระกูล

- ด.ญ.นภัสสร ตรงคง

- ด.ญ.ธัญสินี  อนันต์ธนาพงษ์

- ด.ญ.สุรดา  เวชพาณิชย์

ประเภทบุคคลหญิงคู่ ๑๒ ปี ได้รองชนะเลิศ อันดับ ๒ คือ

- ด.ญ.ธัญสินี  อนันต์ธนาพงษ์

- ด.ญ.สุรดา  เวชพาณิชย์

โดยมีอาจารย์สามารถ แสงน้อย เป็นผู้ควบคุมทีม แลอาจารย์บุณยาพร เอกกุล เป็นโค้ชประจำทีมแบดมินตันสาธิตสวนสุนันทา