หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > because happiness is in the heart
because happiness is in the heart

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-28 23:33:27

เพราะความสุขอยู่ที่ใจ....การแบ่งปัน  25 มกราคม 2566  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนวันเรียนชุมชนหลังวัดลานบุญ 

เด็กหญิง ภรพชิรา  เกษตรสิงห์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นำบริจาคหนังสือ ของเล่น  และ อุปกรณ์การศึกษา  และร่วมกิจกรรมเล่านิทาน  และสอนหนังสือ  เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการเรียน  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน