หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การฉีดวัคซีน Boots เข็ม 3 Pfizer
การฉีดวัคซีน Boots เข็ม 3 Pfizer

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-12-23 19:49:43

วันพฤหัสที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณาจารย์ บุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทุกท่านได้รับการฉีดวัคซีน    Boots เข็ม 3 Pfizer ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี (ขอขอบคุณคณะแพทย์ พยาบาลทุกท่าน)