หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เด็กชายบวรศานติ์ วุฒิปุระจักร์ (น้องพูน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เด็กชายบวรศานติ์ วุฒิปุระจักร์ (น้องพูน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-20 11:15:08

恭喜!! 恭喜!! 恭喜!!   ขอแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบ HSK 1 (Hanyu Shuiping Kaoshi) วันที่ 20  สิงงหาคม 2566 ผลสอบดทางเวปไซต์จากปักกิ่งปเรียบร้อย 

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ. ดรสมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด็กชายบวรศานติ์ วุฒิปุระจักร์ (น้องพูน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สอบ HSK ระดับ 1   ผ่านด้วยคะแนน  157คะแนน   หัวข้อในการสอบมีดังนี้
การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 90 คะแนน    การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 67 คะแนน