หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คว้าเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษา ตอนต้น
คว้าเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษา ตอนต้น

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-19 19:44:39

ขอแสดงความยินดี 

ด.ช.คณาธิป เทพวรชัย (น้องที) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คว้าเหรียญทองแดง   ระดับชั้นประถมศึกษา ตอนต้น

การแข่งขันสอบทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) วิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565