หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2565
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-13 01:11:35

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนันทา  มอบหมายให้อาจารย์อรัญ สัมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (ประถม) เป็นประธานในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2565  ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนสาธิต เข้าร่วมพิธีในโอกาสนี้