หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เด็กชายบุริมธรรม เปล่งขำ (น้องต้นบุญ) ชั้นป.6 สอบ HSK ระดับ 2
เด็กชายบุริมธรรม เปล่งขำ (น้องต้นบุญ) ชั้นป.6 สอบ HSK ระดับ 2

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-05-27 20:06:50

恭喜!! 恭喜!! 恭喜!! ขอแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิต เข้าสอบ HSK วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 ผลสอบ จาก www.chinesetest.cn ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #รายชื่อเด็กนักเรียนที่ลงสอบHSK2  มีดังนี้ 

เด็กชายบุริมธรรม เปล่งขำ (น้องต้นบุญ) ชั้นป.6 สอบ HSK ระดับ 2 #ผ่านด้วยคะแนน 148 คะแนน โดยคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน   หัวข้อในการสอบมีดังนี้  การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 89 คะแนน การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 59 คะแนน