หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > ดำเนินการพ่นยากันแมลง ยุง ตามห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ บริเวณโดยรอบ
ดำเนินการพ่นยากันแมลง ยุง ตามห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ บริเวณโดยรอบ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-08-20 00:36:09

วันเสาร์ที่  19  สิงหาคม 2566 ฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการพ่นยากันแมลง ยุง ตามห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ บริเวณโดยรอบ เพื่อป้องกันและรักษาสุขภาพของสมาชิกครอบครัวสาธิตสวนสุนันทา