หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เด็กหญิงจิตตรารัณย์ วุฒิปุระจักร์ (น้องผิงผิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เด็กหญิงจิตตรารัณย์ วุฒิปุระจักร์ (น้องผิงผิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-20 11:30:03

恭喜!! 恭喜!! 恭喜!!   ขอแสดงความยินดี กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบ HSK 3 (Hanyu Shuiping Kaoshi) วันที่ 20  สิงงหาคม 2566 ผลสอบดทางเวปไซต์จากปักกิ่งปเรียบร้อย 

เด็กหญิงจิตตรารัณย์ วุฒิปุระจักร์ (น้องผิงผิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สอบ HSK ระดับ 3   ผ่านด้วยคะแนน 232  คะแนน   หัวข้อในการสอบมีดังนี้

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน ได้ 83 คะแนน       การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน ได้ 73 คะแนน                                     การพูด 口试 เต็ม 100 คะแนน ได้ 81 คะแนน

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ. ดรสมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา