หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกวดวาดภาพสด ระดับประเทศ ครั้งที่ 21
ประกวดวาดภาพสด ระดับประเทศ ครั้งที่ 21

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-19 19:54:34

วันที่ 17 ธ.ค. 65 เทศบาลเมืองศรีราชา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ ภีกคอลเลคชั่น ( Peak Collection ) จัดประกวดวาดภาพสด ระดับประเทศ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 

มีระดับตั้งแต่ อนุบาล - ระดับประชาชน ได้มีโรงเรียนและมหาวิทยาลัย หลายจังหวัดทั่วประเทศให้ความสนใจ เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 1,625 กว่าคน 

ภายใต้หัวข้อ " ศรีราชา เมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว " ณ สวนสาธารณะ เทศบาลเมืองศรีราชา 

ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ 

ด.ญ.สิริธัญญ์       ปัญญาประเสริฐ  ป.2/2          ด.ญ.ชัชญานิช     วรบุตร ป.4/2

รางวัลพิเศษ จากคณะกรรมการผู้จัดงาน

ทุนการศึกษา 300 บาท            ด.ญ.ชนัฐกานต์     ลีละขจรเกียรติ    ป.4/3

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม จนได้รับรางวัลประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง