หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > วิทยาการคำนวณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
วิทยาการคำนวณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-27 17:09:35

การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยโปรแกรม Scratch  นักเรียนสนุกสนานพื้นฐานในการใช้บล็อกคำสั่ง  ควบคุมการทำงานตามลำดับ คำสั่งเงื่อนไข มีการทำซ้ำ ให้เกิดการคิดอย่างมีตรรกะ ได้ทักษะด้านคณิต ฯ เกิดความคิดสร้างสรรค์  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้  นำไปต่อยอดความรู้เพื่อไปใช้ในอนาคตได้ จัดการเรียนการสอนโดย อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์

">