หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นฤมล หลายประเสริฐพร
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นฤมล หลายประเสริฐพร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-26 22:00:42

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นฤมล หลายประเสริฐพร  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ วารสารวิชาการครุศาสตร์สวนสุนันทา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ในฐาน TCI กลุ่ม 2 

เรื่อง “การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน