หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "โครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
"โครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-30 18:46:14

ส่งแรงใจ แรงเชียร์ เด็กหญิงกัญญาวีร์  สิงห์ตุ้ย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๓ 

ในการแข่งขัน  "โครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบคัดเลือก ระดับจังหวัดปี ๒๕๖๖"

ระดับเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร(เขต๑)  ในวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

ณ โรงเรียนส่งเสริมวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร   หัวข้อ "กตัญญูกตเวทีคือคุณธรรมดีที่ควรทำ"  

ได้ที่ ๒ รวมคะแนน ๒๕๑ คะแนน