หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เขตดุสิต
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เขตดุสิต

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-06 23:30:36

อาจารย์เพชรพนม จิตมั่น ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน ทีมงานแม่ครัวโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เขตดุสิต   ในการตรวจสอบคุณภาพของอาหารโครงการอาหารกลางวัน น้ำดื่ม และร้านอาหารภายในโรงเรียนสาธิต