หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนกันยายน
คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนกันยายน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-06 18:38:21

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 16.00 น. 

            รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา        คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนกันยายน แจ้งข่าวสารและเตรียมความพร้อมในการจัดเทศน์มหาชาติ