หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นับเป็นวันที่ ๓ ของการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นับเป็นวันที่ ๓ ของการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-05-25 17:43:56

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕   นับเป็นวันที่ ๓ ของการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

หลังปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง มาตรการในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการรับ - ส่ง นักเรียนไปแล้ว    ระบบการรับ - ส่งนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และ ปลอดภัย ต่อสมาชิกของ “ครอบครัวสาธิตสวนสุนันทา” ทุก ๆ คน

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอขอบพระคุณ แรงกาย แรงใจ จาก ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงสมาชิกของ ”ครอบครัวสาธิตสวนสุนันทา” ทุก ๆ ท่านที่กรุณาให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และ ร่วมมือในทุกมาตรการเป็นอย่างดียิ่ง