หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬา
มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-22 14:04:44

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

อาจารย์อรัญ สัมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพฯ มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาแชร์บอลหญิง ป.๔ - ๖ 

ฟุตบอล ป.๔ - ๖   เปตองชาย  ป.๔ - ๖   และเปตองหญิง ป.๔ - ๖ 

ในงาน “กีฬาจัตวาสามัคคี ๒๕๖๕” ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม)