หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ปีการศึกษา 2565
การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-16 20:54:48

15 มีนาคม 2566  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565