หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > การเรียนการสอนวิชาดนตรี ได้รับการฝึกซ้อมกีต้าร์
การเรียนการสอนวิชาดนตรี ได้รับการฝึกซ้อมกีต้าร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-04 15:46:06

การเรียนการสอนวิชาดนตรี ได้รับการฝึกซ้อมกีต้าร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 

เพลงโรงเรียนของหนู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์   สอนโดยอาจารย์สุภารณี   สาระสา โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายประถม