หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Have fun...who loses, who wins' with the Scratch program
Have fun...who loses, who wins' with the Scratch program

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-19 19:49:29

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565   รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต 

มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประ กันคุณภาพ

กล่าวเปิดงานโครงการเพิ่มองค์ความรู้  ในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ

"สนุกกัน...ใครแพ้ใครชนะ" ด้วยโปรแกรม Scratch 

โดยวิทยากร อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์ ในการฝึกเขียนโปรแกรมงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เด็กๆได้รับความรู้ สนุกกับการเขียน code มาก นำไปต่อยอดความรู้ได้แน่นอน