หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับตนเอง จนก่อให้เกิด “ภูมิคุ้มกันหมู่”
เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับตนเอง จนก่อให้เกิด “ภูมิคุ้มกันหมู่”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-06-11 21:09:23

รศ.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขานรับนโยบายรัฐบาลและมหาวิทยาลัย นำทีมบุคลากรทั้งหมด เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา  ณ เซนทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว  ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น.  ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)        เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับตนเอง จนก่อให้เกิด “ภูมิคุ้มกันหมู่” (Herd Immunity) อันเป็นการช่วยป้องกันการติดเชื้อหากได้รับเชื้อในอนาคต