หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายการ Hong Kong Visual Arts Education Festival 2022
รายการ Hong Kong Visual Arts Education Festival 2022

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-19 22:34:22

ขอแสดงความยินดี  กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ในรายการ Hong Kong Visual Arts Education Festival 2022

International and Local Mail Art Comprtition  ในหัวข้อ “ Playground ”

จัดโดย หน่วยงาน  HKSEA ประเทศจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

กลุ่มที่ 1

รางวัลที่ 2  ด.ญ.ณพิชญ์   รุ่งเรืองชัยชัยคงมี    ป.2/1

รางวัลที่ 3  ด.ญ.กชนิภา    ประพฤทธิกุล         ป.2/1

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และส่งเสริม จาก

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม ผู้สอน