หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > HSK 3 (Hanyu Shuiping Kaoshi)
HSK 3 (Hanyu Shuiping Kaoshi)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-17 07:30:15

恭喜!! 恭喜!! 恭喜!!   ขอแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบ HSK 3 (Hanyu Shuiping Kaoshi) ครั้งที่ 128    วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2565 ผลสอบดทางเวปไซต์จากปักกิ่งปเรียบร้อย 

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ. ดรสมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผลสอบ HSK3   คะแนนเต็ม 300 คะแนน รายชื่อดังนี้

1 เด็กหญิงวิมุตตา อร่ามแสงจันทร์ (น้องใบหม่อน) ชั้นป.6
สอบ HSK ระดับ 3 #ผ่านด้วยคะแนน 210คะแนน 
การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 80 คะแนน
การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 67 คะแนน 
การเขียน 写作 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 63 คะแนน

 2.เด็กหญิงประภามาศ ณ พัทลุง (น้องปิ่น) ชั้นป.6

สอบ HSK ระดับ 3 #ผ่านด้วยคะแนน 198คะแนน

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 80 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 43 คะแนน

การเขียน 写作 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 75 คะแนน