หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > วิชาวิทยาการคำนวณ เรื่องการออกแบบ
วิชาวิทยาการคำนวณ เรื่องการออกแบบ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-01-31 23:57:15

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรียนวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่องการออกแบบ ทำออกมาได้อย่างสวยงาม