หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-07-12 12:28:38

วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นที่ อาจารย์และบุคลากรที่ประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนกับทางโรงเรียน การนี้รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ก็ได้ฉีดวัคซีนนี้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ได้รับบริการจากโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ฉีดวัคซีนดังกล่าว