หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > การแข่งขันกีฬาภายในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การแข่งขันกีฬาภายในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-08-21 14:21:41

ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566  จัดการแข่งขันกีฬาภายในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ซึ่งในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เป็นการแข่งขันระหว่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 , ห้อง 2 และห้อง 3 

ผลการแข่งขันห้อง 5/1 ชนะ5/2 ด้วย  1 ต่อ 0  และ ผลการแข่งขันห้อง 5/3 ชนะ 5/1 ด้วย  9 ต่อ 0